O Nás

Jsme spolek Společný svět – centrum pro rodinu, z.s., který sice vznikl v malebné vesničce Kozlovice, ale jeho působení sahá po celém Frýdecko-Místecku.


Spolek vznikl ze ,,sobeckých důvodu‘‘! Ano čtete správně! Neboť jsme pocítili potřebu nám, a tím nám myslíme jak zakládajícím členům, tak i lidem ve svém okolí, přiblížit zajímavé projekty, akce, různé přednášky nebo prožitkové víkendy, které se sice již někde v České Republice pořádají, ale které jsou často z časových a vzdálenostních důvodu nedostupné.


Máme za cíl prostřednictvím nejrůznějších programů, aktivit, vzděláním, ale také poskytováním vzájemné podpory, doprovázením a svědectvím podporovat manželství, rodinu a mezilidské vztahy na základě křesťanských hodnot, kterými jsou: rodina založená na manželství muže a ženy, úcta k životu od početí do přirozené smrti, respekt k lidské důstojnosti a svobodné vůli člověka, otevřenost životu, solidarita, podpora a pomoc potřebným.


Aktuality