Příprava na manželstvíInformace pro Místecký děkanát
Rozhodnutí pro společnou cestu životem ve svátostném manželství je skvělá volba. Než se na Vaši cestu vydáte, věnujte dostatek času přípravě ...
V Místeckém děkanátu je příprava na manželství rozdělena na tzv. kněžskou a manželskou část. V praxi to znamená, že oba snoubenci absolvují první část přípravy s knězem a druhou část s manželskými páry. Obě části můžete absolvovat souběžně.

Kněžská část

Probírá se nejen průběh a náležitosti vlastního obřadu, ale také vlastní teologická podstata svátosti manželství, kterou se chystáte uzavřít.

Manželská část

I zde se bude mluvit o životě ve víře, ale také o konkrétních praktických tématech. Všechna setkání jsou vedena s důrazem na podporu komunikace mezi snoubenci. Lektoři postupně odpřednáší témata a předloží snoubencům také různé tipy ke vzdělávání či k společně strávenému času.


Manželskou část přípravy máte možnost absolvovat různým způsobem:

VEČERNÍ KURZY

Organizuje Společný svět - centrum pro rodinu, z.s.

Čtyři setkání s lektorským manželským párem ve skupině s dalšími páry snoubenců.
Podrobnosti, aktuální termíny a přihláška


VÍKENDOVÉ KURZY

Organizuje Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.

Celá příprava proběhne v rámci jednoho víkendu, který je snoubenecký pár povinen společně absolvovat.
Podrobnosti, aktuální termíny a přihláška


Další programy:

ŠKOLA PARTNERSTVÍ

Jedná se o kurz sestávající z 5 víkendů, termínově říjen-duben, konající se ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Vztahová témata se zde probírají mnohem více do hloubky, máte dostatek času na komunikaci v páru, zažijete spolu netradiční situace a navážete i nová přátelství s lidmi prožívajícími stejné údobí života.
Podrobnosti a přihláška


KURZ TAJEMSTVÍ LIDSKÉ LÁSKY V BOŽÍM PLÁNU

10 setkání probíhá jedenkrát za měsíc od září do června. Kurz je postaven na pozitivním přístupu v předkládání pravdy o lidské a manželské lásce, s využitím teologie sv. Jana Pavla II.
Podrobnosti a přihláška


Příprava na manželství romantický kurz

Organizuje Centrum pro rodinu a sociální péči, z.s.
Pětidílný kurz od autorů Manželských večerů. Začíná se podáváním večeře, následuje praktická promluva.
Podrobnosti a přihláška