Lektoři připravy snoubenců

Jste manželský pár u něhož je Bůh důležitým partnerem? Věříte ve svátost manželství a rádi by jste pomohli jiným párům připravit se na jejich další důležitou etapu života? Tak se přidejte k nám!

Rádi bychom na území Místeckého děkanátu dali dohromady manželé, kteří by byli ochotni sloužit snoubencům a předávat jim své zkušenosti i vědomosti.


Obecné informace:

Proč to (dáváme dohromady tým lektorů) děláme, jaký je náš cíl?
Považujeme manželství za velmi důležitou hodnotu, kterou chceme podporovat. Naším cílem je vytvořit skupinu lektorů snoubenců v Místeckém děkanátu, a tím zajistit pomoc kněžím s jejich přípravou. Zároveň bychom rádi dopomohli snoubencům k hlubšímu pochopení, jak v budoucnu prožívat své manželství ve spolupráci s Bohem.

Jak příprava lektorů bude asi probíhat?
Setkání manželských párů tváří v tvář, předáme si znalosti, nabudeme nějaké dovednosti, ve spolupráci s odborníky a zkušenými lektory.

Co od Vás (potencionálních lektorů) očekáváme?
Nadšení a ochotu, zájem se dozvědět něco nového, věnovat tomu svůj čas.Informační letáček