Kurz Tajemství lidské lásky v Božím plánu
Kurz přípravy na manželství „Tajemství lidské lásky v Božím plánu“ je společnou cestou, na které lektoři společně se snoubenci objevují, v čem konkrétně spočívá tajemství lidské lásky v Božím plánu. Zve k cestě lásky, která nemá pro svůj růst žádné limity. Jednotlivá setkání jsou připravena tak, aby snoubencům pomohla odhalit v konkrétnostech každodenního života tajemství svátostného manželství. Kurz je postaven na pozitivním přístupu v předkládání pravdy o lidské a manželské lásce, s využitím teologie sv. Jana Pavla II.
Pro koho je kurz určen:

Kurz přípravy na manželství „Tajemství lidské lásky v Božím plánu“ je nastaven tak, aby prohluboval znalosti a osobní zkušenosti praktikujících snoubeneckých párů. Svou strukturou zároveň zprostředkovává setkání s Boží láskou pro ty páry, které se ji teprve učí znát a vidět. Kurz je možný i pro manželské páry do 3 let od svatby.
Věnujeme se tématům, která pomáhají:
 • objevovat smysl lidského života a krásy manželské lásky, porozumět cestě vzájemného darování se
 • porozumět z čeho pramení pravá láska a otevřít se pro její růst, porozumět integraci touhy
 • porozumět čím vznikají křehkosti ve vztahu a jak se jim vyvarovat
 • uvědomit si, jak konkrétně Kristus manžele doprovází na cestě snubní spirály lásky
 • naučit se v pravdě žít svůj manželský slib, mít naplněný manželský vztah Boží láskou


Témata:

 1. Manželská láska ve světle daru - smysl zasnoubení, vzájemné darování se, vzájemná očekávání, priority a hodnoty.
 2. Síla pouta manželské lásky, hledání pravého dobra druhého, vybrané poklady z učení církve.
 3. Dar společenství - jak být jednotní a přitom přijímat originalitu druhého.
 4. Utváření společného domova – hospodaření, vliv původních rodin a hledání vlastního originálního vztahu.
 5. Péče o manželskou lásku (komunikace).
 6. Řeč manželské lásky (sexualita).
 7. Plodnost jako dar a odpovědné rodičovství.
 8. Děti jako dar rodičovství (mateřství, otcovství).
 9. Dar odpuštění a čistota srdce.
 10. Zrání manželské lásky, život z víry, manželství jako chrám Ducha svatého.
Po dokončení kurzu snoubenci obdrží potvrzení o absolvování přípravy pro snoubence, které předloží knězi v Místeckém děkanátu, v místě, kde budou mít svatbu.


Informace ke kurzu:

Místo setkávání: Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Kozlovice (je možné jedno z těchto míst)
Čas kurzu: od 18 hodin do cca 20 hod
Cena kurzu: 500 Kč/ pár.
Lektorka: Mgr. Marie Klímková

Kurz bude spuštěn po přihlášení min. 4 párů.

Přihlašte se na email info@spolecnysvetcpr.cz. Do emailu prosím uveďte jméno a příjmení, telefon, email každého z páru, a preferované místo konání kurzu.

Dotazy zodpovíme na tel.čísle +420 721 936 661.